Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest Apolonia Bożena Skaut, NIP 521-111-10-41, REGON: 012253252, zarejestrowana i widoczna w ewidencji CEDIG.

Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące w sklepie Apolonia są zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności firmy Apolonia. Dalsze użytkowanie strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności firmy Apolonia i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Gromadzenie danych osobowych i eksploatacyjnych

Stronę internetową Apolonia można przeglądać bez udostępniania danych osobowych. Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo. Jako użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy.
W razie złożenia zamówienia, Apolonia przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym oraz, w zależności do decyzji użytkownika wyrażonej przy składaniu zamówienia, także celach marketingowych. W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby lub e-mail: e-mail: apolonia@apolonia.com.pl

3. Udostępnianie danych osobowych i eksploatacyjnych

a) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

b) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

c) Apolonia może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Bezpieczeństwo

Apolonia stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

5. Postanowienia końcowe

Apolonia umożliwia użytkownikom przeglądanie, edytowanie oraz usuwanie własnych danych osobowych.